Chúa nhật 4 Mùa Chay năm A
HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT IV MÙA CHAY - NĂM A

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT IV MÙA CHAY - NĂM A

Anh mù từ lúc mới sinh đã được Đức Giêsu làm cho sáng mắt, và hơn nữa, anh đã tin vào Đức Giêsu. Ngược lại, giới lãnh đạo Do Thái giáo nghĩ mình sáng mắt, lại trở nên mù lòa, vì cố tình không tin Đức Giêsu. Bạn nghĩ mình có thể rơi vào sự mù lòa tương tự không?