Chúa nhật 4 Phục sinh năm B
Ta là mục tử tốt lành

Ta là mục tử tốt lành

Chúa nhật Chúa Chiên Lành là Chúa nhật dành riêng cầu nguyện cho ơn gọi, gợi cho chúng ta hình ảnh của vị Mục tử nhân lành tự hiến mạng sống mình, để chia sẻ với nhân loại, với mọi người, với chúng ta sự sống Phục Sinh của Ngài.