Tin mới

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT V MÙA CHAY - NĂM A
HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT V MÙA CHAY - NĂM A
Đức Giêsu cho thấy mình là Sự Sống lại và là Sự Sống (Ga 11,25) bằng cách hoàn sinh anh Ladarô. Đức Giêsu phải trả giá cho việc hoàn sinh đó bằng cái chết của chính mình. Có khi nào bạn dám hy sinh một điều rất quý vì người...
Thầy là sự sống
Thầy là sự sống
Tin Mừng trong các Chúa nhật Mùa Chay minh chứng Ðức Giêsu vừa là Thiên Chúa vừa là con người, Ngài chính là Ðấng Thiên Sai mà các ngôn sứ đã hứa, và người Do Thái trông chờ hàng mấy trăm năm.

Tin và thử thách
Tin và thử thách
Thử thách là phương cách kiểm nghiệm tính chân thực của đức tin và phát triển tư cách kitô hữu. Thiên Chúa trợ giúp dân Người những khi bị thử thách.
Làm người đánh thức
Làm người đánh thức
“Ladarô, bạn của chúng ta đang ngủ; tuy vậy, Thầy đi đánh thức anh ấy dậy” (Ga 11,11). Vì không hiểu ngụ ý của Chúa Giêsu, các tông đồ đã phản ứng cách tự nhiên: “Nếu anh ấy đang ngủ thì tự khắc sẽ dậy”.
HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT V MÙA CHAY - NĂM A
HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT V MÙA CHAY - NĂM A
Đức Giêsu cho thấy mình là Sự Sống lại và là Sự Sống (Ga 11,25) bằng cách hoàn sinh anh Ladarô. Đức Giêsu phải trả giá cho việc hoàn sinh...
Thầy là sự sống
Thầy là sự sống
Tin Mừng trong các Chúa nhật Mùa Chay minh chứng Ðức Giêsu vừa là Thiên Chúa vừa là con người, Ngài chính là Ðấng Thiên Sai mà các ngôn sứ...
Tin và thử thách
Tin và thử thách
Thử thách là phương cách kiểm nghiệm tính chân thực của đức tin và phát triển tư cách kitô hữu. Thiên Chúa trợ giúp dân Người những khi bị thử...
Làm người đánh thức
Làm người đánh thức
“Ladarô, bạn của chúng ta đang ngủ; tuy vậy, Thầy đi đánh thức anh ấy dậy” (Ga 11,11). Vì không hiểu ngụ ý của Chúa Giêsu, các tông đồ đã...