CHÚA NHẬT 5 PHỤC SINH -NĂM A
Nhà cha thầy

Nhà cha thầy

Bài Tin Mừng Ga 14,1-12 thường được đọc trong thánh lễ an táng hoặc thánh lễ cầu hồn. Vào lúc tang thương nhất của kiếp sống nhân sinh, tức là khi đối diện với cái chết, những lời Chúa Giêsu đem lại niềm hy vọng lạc quan.

Thiên Chúa của Đức Giêsu

Thiên Chúa của Đức Giêsu Nhiều lần và bằng nhiều cách khác nhau, Chúa Giêsu đã nói với con người về Thiên Chúa là Cha, Đấng mà họ phải tin tưởng phó thác (Mt 6, 32), noi gương (Mt 5, 45-48), nguyện cầu (Lc 11, 2), phải tôn thờ vì Ngài là Chúa trời đất (Mt 10, 28), là Cha đầy quan tâm ân cần (Mt 6, 25-32) và đặc biệt gần gũi với những kẻ tội lỗi (x. sđd tr. 191).

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT V PHỤC SINH - NĂM A

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT V PHỤC SINH - NĂM A Đức Giêsu luôn ý thức mình là người được Cha sai. Ngài luôn sống tùy thuộc vào Cha là Đấng sai Ngài.