Ðôi mắt cửa sổ linh hồn

Ðôi mắt cửa sổ linh hồn “Thiên Chúa là Ánh Sáng” như lời Thánh vịnh 26 xác quyết: “Nguồn ánh sáng và ơn cứu độ của tôi chính là Chúa” (c.1). Bắt đầu sứ vụ, Ðức Giêsu làm ứng nghiệm lời tiên tri Isaia: “Chúa đã xức dầu tấn phong tôi, để tôi loan báo Tin Mừng cho kẻ nghèo hèn…, cho người mù biết họ được sáng mắt” (x. Lc 4, 18).

Quả và cây

Quả và cây Mỗi người sống ở đời đều được Thiên Chúa trao ban một sứ mạng. Trường thọ hay đoản thọ, giàu có hay nghèo nàn, sống ở thành phố hay thôn quê, dù trong hoàn cảnh và bậc sống nào, mỗi người đều phải chu toàn sứ mạng đó.