chứng tá Tin Mừng
Sai lầm: đáng tiếc, nhưng không đáng trách

Sai lầm: đáng tiếc, nhưng không đáng trách

Sai lầm là một đáp ca được vang lên rền rĩ suốt dòng lịch sử của mọi dân tộc, mọi tập thể và mọi cá nhân. Sai lầm là người bạn thân thiết của loài người đến mức độ đã làm người, thì không thể không sai lầm.

Lòng khiêm tốn là chứng tá Tin Mừng

Lòng khiêm tốn là chứng tá Tin Mừng Có lẽ trong cuộc đời rao giảng của Thánh Phêrô, không có lời nào có sức thuyết phục cho bằng lời kể về những lần ngài chối Chúa. Có lẽ bài giảng làm nhói tim thính giả của thánh Phaolô chính là lời kể về những lúc ngài bắt bớ tàn nhẫn các tín đồ của Chúa.