Lo sợ trước nỗi đau buồn của chúa Giêsu

Lo sợ trước nỗi đau buồn của chúa Giêsu “Ðã bao lần Ta muốn tập hợp con cái ngươi lại, như gà mẹ tập họp gà con dưới cánh, mà các ngươi không chịu” (Mt 23, 37).

Abraham

Abraham Abraham, con ông Thare, là tổ phụ của dân Israel và nhiều dân gộc Sémite. Ông sinh tại thành Ur xứ Chaldaeo khoảng năm 1800 TCN.

Chúa Giêsu chính trực

Chúa Giêsu chính trực Giáo huấn và lối sống của Chúa Giêsu chứng tỏ người chính trực và công bằng khi xét đoán và đối xử với mọi người. Vào thời sau hết, Thiên Chúa đặt Người làm thẩm phán và cai trị trong công bình.

Tìm một đường hướng mục vụ cho người cao tuổi

Tìm một đường hướng mục vụ cho người cao tuổi Ngày nay, mọi người vẫn quan tâm nhiều đến mục vụ cho thiếu nhi, giới trẻ, gia đình và cả người di dân… Tuy nhiên, có thể nói, còn nhiều thiếu sót trong việc quan tâm mục vụ đến người cao tuổi.

Tội lỗi

Tội lỗi Theo nghĩa thông thường, tội lỗi là điều làm trái pháp luật, trái với điều luật của tôn giáo, hoặc là lỗi lầm đối với người khác.