Tin mới

Tìm hiểu về tự sắc mới  “MAGNUM PRINCIPIUM” (P2)
Tìm hiểu về tự sắc mới “MAGNUM PRINCIPIUM” (P2)
Căn cứ vào nội dung của Ðiều 838 mới, chúng ta nhận ra là đã có một chuyển biến mới mẻ trong vai trò của Tòa Thánh và Hội đồng Giám mục liên quan đến tiến trình dịch các bản văn phụng vụ:

Công đồng Vaticanô II  và những đổi thay trong thánh lễ (P5)
Công đồng Vaticanô II và những đổi thay trong thánh lễ (P5)
Thánh lễ là một biến cố tương tự như biến cố Bữa tiệc cuối cùng mà Chúa Giêsu đã cử hành với các môn đệ của Ngài. Giáo hội khẳng định trong Công đồng Vaticanô II và tái xác nhận trong sách Giáo lý Công giáo rằng:
Đức Phanxicô tiếp thành viên Ngân quỹ Giáo hoàng
Đức Phanxicô tiếp thành viên Ngân quỹ Giáo hoàng
Đức Thánh Cha đã tiếp kiến phái đoàn gồm 225 thành viên và quản trị viên Ngân quỹ Giáo hoàng, do Đức Hồng y Donald Wuerl, Tổng Giám mục giáo phận thủ đô Washington (Mỹ) hướng dẫn
Kỷ niệm 50 năm bế mạc Công đồng Vaticanô II
Kỷ niệm 50 năm bế mạc Công đồng Vaticanô II
Tháng 1.1959, Đức Gioan XXIII thông báo cho vài vị hồng y biết ý định triệu tập một “Công đồng chung” 92 năm sau Công đồng Vatican I. Việc triệu tập chính thức diễn ra gần hai năm sau, ngày 25.12.1961.
Tìm hiểu về tự sắc mới  “MAGNUM PRINCIPIUM” (P2)
Tìm hiểu về tự sắc mới “MAGNUM PRINCIPIUM” (P2)
Căn cứ vào nội dung của Ðiều 838 mới, chúng ta nhận ra là đã có một chuyển biến mới mẻ trong vai trò của Tòa Thánh và Hội đồng...
Công đồng Vaticanô II  và những đổi thay trong thánh lễ (P5)
Công đồng Vaticanô II và những đổi thay trong thánh lễ (P5)
Thánh lễ là một biến cố tương tự như biến cố Bữa tiệc cuối cùng mà Chúa Giêsu đã cử hành với các môn đệ của Ngài. Giáo hội khẳng...
Đức Phanxicô tiếp thành viên Ngân quỹ Giáo hoàng
Đức Phanxicô tiếp thành viên Ngân quỹ Giáo hoàng
Đức Thánh Cha đã tiếp kiến phái đoàn gồm 225 thành viên và quản trị viên Ngân quỹ Giáo hoàng, do Đức Hồng y Donald Wuerl, Tổng Giám mục giáo...
Kỷ niệm 50 năm bế mạc Công đồng Vaticanô II
Kỷ niệm 50 năm bế mạc Công đồng Vaticanô II
Tháng 1.1959, Đức Gioan XXIII thông báo cho vài vị hồng y biết ý định triệu tập một “Công đồng chung” 92 năm sau Công đồng Vatican I. Việc triệu...