Cánh tay nối dài của Chúa

Cánh tay nối dài của Chúa Cha Rick Curry, một linh mục dòng Tên bị cụt một cánh tay nhưng có một nghị lực sống phi thường, tận hiến cả đời cho Giáo hội, đã qua đời vào ngày 19.12.2015 tại bệnh xá Dòng Tên ở quê nhà Philadelphia (Mỹ).

Giúp cuộc đời hồi sinh

Giúp cuộc đời hồi sinh Phòng khám Kim Long (Dòng Con Đức Mẹ Vô Nhiễm) được thành lập ngày 11.11.1992, do hai nữ tu bác sĩ là chị Maria Consolata Bùi Thị Bông và Maria Benedictine Nguyễn Thị Điền điều hành. Giờ hai chị đã lớn tuổi nên việc phụ trách được giao lại cho nữ tu Maria Anna Nguyễn Thị Hiền. Hơn 20 năm qua, đây là nơi các y bác sĩ, nhân viên và tình nguyện viên cống hiến thời gian và khả năng để cùng với các nữ tu thi hành sứ mạng chăm sóc và chữa lành cho các bệnh nhân H. không phân biệt lương giáo...