cung nghinh
Tượng Mẹ Fatima Thánh Du

Tượng Mẹ Fatima Thánh Du

Linh mục phó xứ Bùi Chu Phêrô Nguyễn Hoàng Trường đã cùng với đoàn đại diện xứ này đến giáo xứ Lộc Hòa (hạt An Bình) để hiệp dâng thánh lễ cung nghinh và rước tượng Ðức Mẹ Fatima Thánh Du đến với họ đạo ngày 14.1.2018.