cuộc thương khó
Tìm thấy nơi xét xử Chúa Giêsu

Tìm thấy nơi xét xử Chúa Giêsu

Cứ cách vài năm, dường như giới khảo cổ học lại tìm được một chứng tích quan trọng trong Kinh Thánh, và phát hiện quan trọng nhất trong thời gian gần đây chính là địa điểm từng diễn ra vụ xét xử Chúa Giêsu.

Thêm chi tiết về khổ nạn thập giá của Chúa Giêsu

Thêm chi tiết về khổ nạn thập giá của Chúa Giêsu Giới khoa học đã tìm ra chứng cứ hiếm hoi về mặt khảo cổ học có thể giúp người đời sau phần nào hiểu được những thời khắc cuối cùng trên thập giá của Chúa Giêsu.

RƯỚC KIỆU VÀ TÁNG XÁC CHÚA TẠI GIÁO XỨ HỒNG QUANG, GIÁO PHẬN BÙI CHU

RƯỚC KIỆU VÀ TÁNG XÁC CHÚA TẠI GIÁO XỨ HỒNG QUANG, GIÁO PHẬN BÙI CHU Thứ Sáu Tuần Thánh 2017 được tổ chức long trọng tại giáo xứ Hồng Quang, giáo hạt Tương Nam-Báo Đáp, giáo phận Bùi Chu.

Tiệc ly

Tiệc ly Tiệc Ly là bữa ăn tối cuối cùng mà Chúa Giêsu đã dùng với các môn đệ trước khi Người từ biệt các ông để bắt đầu vào Cuộc Thương Khó.

Tiếng nói của sự thinh lặng

Tiếng nói của sự thing lặng Sự gì phải đến sẽ đến. Sự thinh lặng là điều tất nhiên phải đến với bất cứ ai. Tôi đón chờ nó. Thánh ý Chúa muốn vậy. Tôi đón chờ bằng tâm tình tạ ơn. Tôi tạ ơn Chúa về mọi ơn lành Chúa đã ban cho tôi. Một trong những ơn tôi phải tạ ơn đặc biệt, đó là ơn sống đức tin.

Tôi và cuộc khổ nạn

Tôi và cuộc khổ nạn Có thể nói trình thuật Thương Khó là một bức tranh thu nhỏ của xã hội mọi thời đại, ở đó phơi bày cho chúng ta tất cả những gì gọi là “bộ mặt thật” của con người khi đối diện với những lợi ích cá nhân.