đại diện
Giáo hội Brasil nhập cuộc Olympic

Giáo hội Brasil nhập cuộc Olympic

Hai trăm tình nguyện viên đã được đào tạo để loan báo Tin Mừng cho các du khách quanh các khu vực diễn ra Olympic. Một linh mục cũng tham gia điều hành trung tâm liên tôn thiết lập trong làng các vận động viên.