dâng chúa
Hãy là của lễ  âm thầm

Hãy là của lễ âm thầm

“...Là của lễ âm thầm, theo kinh nghiệm của tôi, không chỉ là sự từ bỏ mình, và những phấn đấu hy sinh đi vào đường hẹp, mà còn là biết yêu thương người khác như Chúa yêu thương....”