đấng đáng kính
Gương cai rượu của đấng đáng kính Matt Talbot

Gương cai rượu của đấng đáng kính Matt Talbot

Từ công nhân nghiện rượu nặng, rồi tự cai để trở thành con người mẫu mực của cầu nguyện, Đấng đáng kính Matt Talbot không được nhiều người biết đến, nhưng tạo nhiều cảm hứng cho thế hệ sau.