Tin mới

Danh tiếng
Danh tiếng
Tiếng tăm những cá nhân nhóm người là kết quả các việc họ hoàn thành. Kinh Thánh cho thấy danh tiếng lẫy lừng của Thiên Chúa giữa các dân dựa trên những hành động cứu độ của Ngài.
Danh tiếng
Danh tiếng
Tiếng tăm những cá nhân nhóm người là kết quả các việc họ hoàn thành. Kinh Thánh cho thấy danh tiếng lẫy lừng của Thiên Chúa giữa các dân dựa...