Tin mới

Đêm thơ - nhạc - hợp xướng Truyện Kiều tại Đà Lạt
Đêm thơ - nhạc - hợp xướng Truyện Kiều tại Đà Lạt
Tối ngày 26.11.2016, đêm thơ - nhạc - hợp xướng Truyện Kiều đã diễn ra tại nhà thờ Chánh tòa Đà Lạt nhân kỷ niệm 250 năm ngày sinh đại thi hào Nguyễn Du.
Đêm thơ - nhạc - hợp xướng Truyện Kiều tại Đà Lạt
Đêm thơ - nhạc - hợp xướng Truyện Kiều tại Đà Lạt
Tối ngày 26.11.2016, đêm thơ - nhạc - hợp xướng Truyện Kiều đã diễn ra tại nhà thờ Chánh tòa Đà Lạt nhân kỷ niệm 250 năm ngày sinh đại...