Một bạn gái Việt Nam được dùng cơm trưa với Đức Giáo hoàng Phanxicô

Một bạn gái Việt Nam được dùng cơm trưa với Đức Giáo hoàng Phanxicô Đó là bạn Maria Nguyễn Phương Trang, 24 tuổi, giáo dân xứ Tân Thái Sơn (giáo phận TP.HCM), hiện tại đang sinh hoạt trong phong trào Thanh Sinh Công. Phương Trang đại diện cho Việt Nam