Đi nhà thờ...

Đi nhà thờ... Đối với bố mẹ tôi, đi lễ hằng ngày là điều hết sức bình thường và tất yếu. Nhưng tôi, mới 20 tuổi, cái tuổi hãy còn ham ăn, ham chơi, ham ngủ thì khác.