Tin mới

Từ Hòn Đá Bạc đến họ đạo Khánh Hưng
Từ Hòn Đá Bạc đến họ đạo Khánh Hưng
Gần đây, có dịp du lịch tới Hòn Đá Bạc và ghé thăm nhà thờ Thánh Giuse thuộc họ đạo Khánh Hưng (ấp Khánh Hưng A, xã Khánh Hải, huyện Trần Văn Thời, Cà Mau)
Từ Hòn Đá Bạc đến họ đạo Khánh Hưng
Từ Hòn Đá Bạc đến họ đạo Khánh Hưng
Gần đây, có dịp du lịch tới Hòn Đá Bạc và ghé thăm nhà thờ Thánh Giuse thuộc họ đạo Khánh Hưng (ấp Khánh Hưng A, xã Khánh Hải, huyện...