diều
Con diều muốn bay cao...

Con diều muốn bay cao...

Cô tha thiết nói về tình cảm của người cha quan trọng như thế nào trong tâm hồn cô và quyết định ra sao đến thành công của cô trong cuộc sống, giúp cô - cánh diều - bay cao và, đoàn tàu - về đến đích.