dòng tiểu đệ chúa giêsu
Những Tiểu Đệ nặng tình cùng đất Việt

Những Tiểu Đệ nặng tình cùng đất Việt

Trong căn nhà nhỏ, không tu phục, cũng chẳng mang chức thánh, các tu sĩ dòng Tiểu Đệ Chúa Giêsu (mọi người quen gọi là dòng Tiểu Đệ) sống giản dị, gắn bó với nhau như một gia đình trong khu dân cư đông đúc