Tin mới

Ðừng để tổn thương người nghèo
Ðừng để tổn thương người nghèo
Báo chí đưa một tin vô thưởng vô phạt, rằng có một anh chàng đại gia chơi ngông nào đó bên Trung Quốc, khi điện thoại iphone 7 vừa ra, đã mua liền tù tì 8 cái tặng cho… con chó của mình.

Phân biệt giá trị của sở hữu và hiện hữu
Phân biệt giá trị của sở hữu và hiện hữu
Khiêm tốn là có ý thức và thái độ đúng mức trong việc đánh giá bản thân, không tự mãn, tự kiêu, không cho mình là hơn người. Khiêm là hạ mình xuống, tốn là lùi lại đàng sau.
Ðừng để tổn thương người nghèo
Ðừng để tổn thương người nghèo
Báo chí đưa một tin vô thưởng vô phạt, rằng có một anh chàng đại gia chơi ngông nào đó bên Trung Quốc, khi điện thoại iphone 7 vừa ra,...
Phân biệt giá trị của sở hữu và hiện hữu
Phân biệt giá trị của sở hữu và hiện hữu
Khiêm tốn là có ý thức và thái độ đúng mức trong việc đánh giá bản thân, không tự mãn, tự kiêu, không cho mình là hơn người. Khiêm là...