Tìm vui từ việc góp sức cho đời

Tìm vui từ việc góp sức cho đời Đều đặn cứ khoảng 5 giờ 30 sau thánh lễ sáng, ông Chuẩn lại tay mang chiếc móc, tay xách bao nilon đi nhặt rác, nhặt đinh kết hợp tản bộ tập thể dục trên quãng đường dài chừng 5 cây số, bắt đầu từ khu công viên 30.4 (Biên Hòa, Đồng Nai).