dòng Anh Em Bác Ái
Anh em bác ái của người khổ ðau

Anh em bác ái của người khổ đau

Giữa bao nhiêu tươi đẹp của cuộc đời, địa vị, tiền của, các anh bỏ lại sau lưng để chọn lối sống thầm lặng, xây đắp hạnh phúc từ những tháng ngày “lao động và cầu nguyện”, gắn đời mình với bệnh nhân tật nguyền.