Tình liên đới

Tình liên đới Tuần qua, đọc báo đó đây, tôi ấn tượng với một bài trên thanhnien online có tựa “Tổ chức lễ tốt nghiệp sớm vì một phụ huynh sắp qua đời”, ghi lại một câu chuyện cảm động

Giáo hội mà tôi mong đợi (P9)

Giáo hội mà tôi mong đợi (P9) Tôi vẫn tiếp tục suy nghĩ về đề tài này của Giáo hội và thử tìm hiểu xem “đồng cảm với Giáo hội” mà thánh I-nhã đã từng nói trong các buổi linh thao mang ý nghĩa gì đối với Giáo hoàng Phanxicô