Tin mới

Thư Chung của Đức Giám mục Aloisiô Nguyễn Hùng Vị về sự qua đời của cha Giuse Trần Ngọc Thanh
Thư Chung của Đức Giám mục Aloisiô Nguyễn Hùng Vị về sự qua đời của cha Giuse Trần Ngọc Thanh
Thư Chung của Ðức Cha Aloisio Nguyễn Hùng Vị, Giám mục giáo phận Kon Tum, về sự qua đời của cha Giuse Trần Ngọc Thanh tại giáo họ Sa Loong.
Những người kế nghiệp Thánh Đa Minh
Những người kế nghiệp Thánh Đa Minh
Hơn 400 năm hiện diện trên đất Việt, những tu sĩ của dòng Anh em Thuyết giảng (dòng Ða Minh) không khi nào ngừng lại bước chân hân hoan loan truyền Nước Chúa đến mọi người ở mọi nơi.

Tổng hội Đa Minh đầu tiên tổ chức tại Việt Nam
Tổng hội Đa Minh đầu tiên tổ chức tại Việt Nam
Tổng hội dòng Ða Minh lần 290 diễn ra tại Tòa Giám mục giáo phận Xuân Lộc từ 7.7 đến 4.8.2019.
Một linh mục châu Á làm Tổng quyền dòng Ða Minh
Một linh mục châu Á làm Tổng quyền dòng Ða Minh
Trong cuộc bầu chọn diễn ra vào sáng thứ Bảy, 13.7.2019, cha Gerard Francisco Timoner III, người Philippines, đã được chọn làm Bề trên Tổng quyền thứ 88 của dòng Ða Minh. Cha cũng là linh mục châu Á đầu tiên giữ chức vụ này.

50 năm tỉnh dòng Đa Minh việt nam
50 năm tỉnh dòng Đa Minh việt nam
Sáng ngày 18.3.2017, tại nhà thờ giáo xứ Đa Minh - Ba Chuông (TGP.TPHCM), Đức Tổng Giám mục TGP.TPHCM Phaolô Bùi Văn Đọc đã chủ sự thánh lễ tạ ơn mừng 50 năm thành lập Tỉnh dòng Đa Minh Việt Nam.
Thư Chung của Đức Giám mục Aloisiô Nguyễn Hùng Vị về sự qua đời của cha Giuse Trần Ngọc Thanh
Thư Chung của Đức Giám mục Aloisiô Nguyễn Hùng Vị về sự qua đời của cha Giuse Trần Ngọc Thanh
Thư Chung của Ðức Cha Aloisio Nguyễn Hùng Vị, Giám mục giáo phận Kon Tum, về sự qua đời của cha Giuse Trần Ngọc Thanh tại giáo họ Sa Loong.
Những người kế nghiệp Thánh Đa Minh
Những người kế nghiệp Thánh Đa Minh
Hơn 400 năm hiện diện trên đất Việt, những tu sĩ của dòng Anh em Thuyết giảng (dòng Ða Minh) không khi nào ngừng lại bước chân hân hoan loan...
Tổng hội Đa Minh đầu tiên tổ chức tại Việt Nam
Tổng hội Đa Minh đầu tiên tổ chức tại Việt Nam
Tổng hội dòng Ða Minh lần 290 diễn ra tại Tòa Giám mục giáo phận Xuân Lộc từ 7.7 đến 4.8.2019.
Một linh mục châu Á làm Tổng quyền dòng Ða Minh
Một linh mục châu Á làm Tổng quyền dòng Ða Minh
Trong cuộc bầu chọn diễn ra vào sáng thứ Bảy, 13.7.2019, cha Gerard Francisco Timoner III, người Philippines, đã được chọn làm Bề trên Tổng quyền thứ 88 của dòng...
50 năm tỉnh dòng Đa Minh việt nam
50 năm tỉnh dòng Đa Minh việt nam
Sáng ngày 18.3.2017, tại nhà thờ giáo xứ Đa Minh - Ba Chuông (TGP.TPHCM), Đức Tổng Giám mục TGP.TPHCM Phaolô Bùi Văn Đọc đã chủ sự thánh lễ tạ ơn...