dòng Mến Thánh Giá Cần Thơ
Chiếc cầu nối của những bệnh nhân phong

Chiếc cầu nối của những bệnh nhân phong

Từ sự đồng hành hơn 20 năm qua, dì Maria Paul Phan Thị Ánh, dòng Mến Thánh Giá Cần Thơ luôn là chiếc cầu nối hữu hiệu mang mọi người đến gần hơn với những người kém may mắn. Anh em bệnh nhân phong nhờ đó có nguồn động lực, thêm tin yêu vào cuộc sống…