Bến nước mùa lạnh năm ấy

Bến nước mùa lạnh năm ấy Hồi đó, lâu lắm rồi... Mình sống trên sông nước miệt Ngã Năm – Ngã Bảy, vùng đồng bằng sông Cửu Long. Chiếc xuồng nhỏ đóng bằng cây sao, xuôi theo dòng nước ngọt bôn ba mua bán hàng.