dòng Thừa Sai Thánh Phêrô Claver
“Tình yêu”  của nữ tu thừa sai Thánh Phêrô Claver

“Tình yêu” của nữ tu thừa sai Thánh Phêrô Claver

“Chính tình yêu Thiên Chúa đã đưa chúng tôi đến đây” là câu nói nổi tiếng của chân phước Maria Têrêsa Ledóchowska, đấng sáng lập hội dòng. Ðó cũng chính là kim chỉ nam mà các nữ tu Thừa Sai Thánh Phêrô Claver luôn ghi nhớ khi dấn thân đi khắp năm châu, bốn biển.