dòng tiểu muội
Những Tiểu Muội âm thầm

Những Tiểu Muội âm thầm

Tôn chỉ dòng Tiểu Muội Chúa Giêsu trong đời sống ơn gọi là hiện diện liên đới với những người nghèo, thể hiện qua các cử chỉ nhỏ bé... Đó chính là việc bắt chước gia đình Thánh Gia ở Nazarét khi xưa.