Sách Tin mừng và sách Bài đọc

Sách Tin mừng và sách Bài đọc Trong thánh lễ, có những thực hành nhầm lẫn sau đây liên quan đến Sách Bài đọc:

Linh mục một ngày

Linh mục một ngày Năm 1980, ba người Mỹ là Scott Stahl, Linda Bergendahl-Pauling, và Frank Shankwitz có sáng kiến thành lập “Quỹ bảo trợ Hiện thực Ước mơ / Make-a-Wish Foundation”