đức giám mục
Hai Đức tân Giám mục trả lời phỏng vấn báo CGvDT

Hai Đức tân Giám mục trả lời phỏng vấn báo CGvDT

Ngày 7.10.2015, Đức Thánh Cha Phanxicô đã bổ nhiệm linh mục Aloisiô Nguyễn Hùng Vị (ĐGM.NHV) làm Giám mục Chánh tòa Kontum và linh mục Phêrô Huỳnh Văn Hai (ĐGM.HVH) làm Giám mục Chánh tòa Vĩnh Long

Sách Tin mừng và sách Bài đọc

Sách Tin mừng và sách Bài đọc Trong thánh lễ, có những thực hành nhầm lẫn sau đây liên quan đến Sách Bài đọc:

Linh mục một ngày

Linh mục một ngày Năm 1980, ba người Mỹ là Scott Stahl, Linda Bergendahl-Pauling, và Frank Shankwitz có sáng kiến thành lập “Quỹ bảo trợ Hiện thực Ước mơ / Make-a-Wish Foundation”