dự đoán
Dự đoán về năm mới

Dự đoán về năm mới

Năm Mới này sẽ ra sao ? Nói thiệt là : Ngay ngày mai, chúng ta cũng không dám chắc sẽ thế nào. Phương chi tương lai một năm dài, ai mà biết được chắc chắn những gì sẽ xảy tới.