Đức Giám mục Giuse Nguyễn Năng
Ðón nhận tất cả trong sự xin vâng

Ðón nhận tất cả trong sự xin vâng

Ðức tân Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng cùng cha Antôn Phan Văn Tự, nguyên Tổng Ðại diện giáo phận Phát Diệm, các linh mục quản hạt và các linh mục trong Tòa Giám mục đã đón tiếp các thành viên đến từ TPHCM.

“Tôi phải muốn điều Chúa muốn, thích điều Chúa thích!”

“Tôi phải muốn điều Chúa muốn, thích điều Chúa thích!” Trong thánh lễ tạ ơn 10 năm giám mục, Ðức cha Giuse Nguyễn Năng, Giám mục Chánh tòa giáo phận Phát Diệm đã chia sẻ như thế.