Lễ an táng Đức cố Giám mục Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Sang: NGHI THỨC HẠ HUYỆT

Lễ an táng Đức cố Giám mục Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Sang: NGHI THỨC HẠ HUYỆT Thi hài Đức cha Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Sang được an táng trong hầm mộ nhà thờ Chánh tòa Thái Bình.

Lễ an táng Đức cố Giám mục Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Sang: NGHI THỨC DẬP MẠCH

Lễ an táng Đức cố Giám mục Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Sang: NGHI THỨC DẬP MẠCH Sáng 9.10.2017, Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Đệ, Giám mục giáo phận Thái Bình đã cử hành nghi thức dập mạch

Thái Bình nhớ Người Cha chung

Thái Bình nhớ Người  Cha chung Bao việc làm của Người Cha chung - Đức Giám mục Phanxicô Nguyễn Văn Sang, gợi mở sự dấn thân sống đạo nơi mỗi người