Nụ cười của vị giáo hoàng thứ 263

Nụ cười của vị giáo hoàng thứ 263 Đức Albino Luciani sinh ngày 17 tháng 10 năm 1912 tại Forno di Casale, một làng nhỏ với hơn ngàn dân cư, thuộc giáo phận Belluno, trong vùng Veneto, miền Bắc nước Ý.