Tin mới

13 văn bản hay nhất  của Đức Phanxicô (P10)
13 văn bản hay nhất của Đức Phanxicô (P10)
Việc truyền giáo trở thành khẩn trương, cũng xuất từ sự việc “nhận thấy Ngài ở đâu và ở lại với Ngài” (Gioan 1,39 ).
13 văn bản hay nhất  của Đức Phanxicô (P10)
13 văn bản hay nhất của Đức Phanxicô (P10)
Việc truyền giáo trở thành khẩn trương, cũng xuất từ sự việc “nhận thấy Ngài ở đâu và ở lại với Ngài” (Gioan 1,39 ).