Đức Mẹ Măng Đen
10 năm phục vụ dưới chân Mẹ Măng Ðen

10 năm phục vụ dưới chân Mẹ Măng Ðen

10 năm qua, kể từ ngày Đức Mẹ Fatima tại Măng Đen trở thành điểm hành hương của giáo phận Kontum, cũng chừng ấy thời gian, bà Maria Lê Thị Cúc âm thầm đồng hành bên Mẹ, hy sinh thời gian, góp nhặt công sức để làm đẹp cho khuôn viên.

CẦU NGUYỆN BÊN MẸ MĂNG ĐEN

CẦU NGUYỆN BÊN MẸ MĂNG ĐEN. Đức Mẹ Măng Đen là điểm hành hương của giáo dân vùng Tây Nguyên. Ngày 9.12 hàng năm trở thành Ngày Hành hương Đức Mẹ Măng Đen của Giáo phận Kontum.

Tượng Đức Mẹ Fatima tại Măng Đen

Tượng Đức Mẹ Fatima tại Măng Đen Tượng Mẹ được dựng từ năm 1971, nhưng sau đó do chiến tranh nơi đây trở nên hoang vu, bức tượng cũng bị hư hỏng ít nhiều và bị bỏ sâu trong rừng rậm