ÐỨC TÂN GIÁM MỤC LOUIS NGUYỄN ANH TUẤN : “Kinh nghiệm mục vụ gia đình và mục vụ ơn gọi sẽ giúp ích nhiều cho sứ vụ Giám mục của tôi”

ÐỨC TÂN GIÁM MỤC LOUIS NGUYỄN ANH TUẤN :  “Kinh nghiệm mục vụ gia đình và mục vụ ơn gọi sẽ giúp ích nhiều cho sứ vụ Giám mục của tôi” Vị Tân chức 55 tuổi đã dành cho báo Công giáo và Dân tộc (CGvDT) một cuộc trò chuyện xoay quanh hành trình đời tu, cũng như những suy nghĩ về mảng mục vụ gia đình và mục vụ ơn gọi mà ngài rất có kinh nghiệm.