Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng
Thánh lễ tạ ơn khởi đầu sứ vụ của Ðức TGM Giuse Nguyễn Năng

Thánh lễ tạ ơn khởi đầu sứ vụ của Ðức TGM Giuse Nguyễn Năng

Với nghi thức nhận tòa của Ðức tân Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng vào sáng ngày 11.12.2019 tại nhà thờ Chánh tòa Ðức Bà Sài Gòn, TGP TPHCM đã chấm dứt hơn 20 tháng trống tòa và từ nay được coi sóc bởi vị Giám mục 66 tuổi.

Nghi thức nhận Tổng Giáo phận và thánh lễ tạ ơn của Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng

Nghi thức nhận Tổng Giáo phận và thánh lễ tạ ơn của Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng Sáng 11.12.2019, tại Vương cung thánh đường Đức Bà Sài Gòn đã diễn ra nghi thức nhận Tổng Giáo phận và thánh lễ tạ ơn của Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng.

“Chỉ có thể Phúc âm hóa xã hội nếu chính bản thân chúng ta được Phúc âm hóa”

“Chỉ có thể Phúc âm hóa xã hội nếu chính bản thân chúng ta được Phúc âm hóa” Trước ngày chính thức về nhận Tổng Giáo phận TPHCM, Ðức cha Giuse Nguyễn Năng, tân Tổng Giám mục Tổng Giáo phận TPHCM đã có cuộc trao đổi với báo Công giáo và Dân tộc về những tâm tình khi được Ðức Giáo Hoàng Phanxicô cắt đặt sứ vụ mới, cũng như các suy tư của ngài trong một số vấn đề mục vụ, đào tạo…

Ðức Tân Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng đến Sài Gòn

Ðức Tân Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng đến Sài Gòn Chiều 28.10.2019, Ðức Tổng Giám mục tân cử Giuse Nguyễn Năng đã lên đường thăm Tổng Giáo phận TPHCM.

Đôi nét về vị Tổng Giám mục thứ 4 của TGP. TPHCM

Đôi nét về vị Tổng Giám mục thứ 4 của TGP. TPHCM Như vậy là sau gần 20 tháng trống tòa, TGP TPHCM đã có vị chủ chăn mới : Ðức tân Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng, lúc ngài đang là Giám mục GP Phát Diệm.

Đức cha Giuse Nguyễn Năng - Tân Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Thành phố Hồ Chí Minh

Đức cha Giuse Nguyễn Năng  - Tân Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Thành phố Hồ Chí Minh Ngày 19.10.2019, Đức Tổng Giám mục Marek Zalewski, Sứ thần Tòa Thánh tại Singapore kiêm Đại diện Tòa Thánh không thường trú tại Việt Nam công bố: Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã bổ nhiệm Đức cha Giuse Nguyễn Năng, làm Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Thành phố Hồ Chí Minh. Đồng thời, Đức tân Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng cũng được bổ nhiệm làm Giám quản Tông tòa Giáo phận Phát Diệm.