duyên phúc
Dưới mái đạo viện

Dưới mái đạo viện

Năm 2013 vừa kết thúc. Tính từ số báo CGvDT bắt đầu mở ra mục Góc Nhà vào ngày 30-12-2005, thì tôi đã “cầm cự” được tám năm. Khoảng hơn một năm trước, tuy vẫn góp mặt với trang báo đều đặn hằng tuần, nhưng lắm lúc chẳng khỏi cảm thấy cái mòi đuối sức.