giáo lý, thư mục tử, đức tin
Học viện Mục vụ nâng tầm nhận thức cho người giáo dân

Học viện Mục vụ nâng tầm nhận thức cho người giáo dân

Với mong muốn góp phần nuôi dưỡng, phát huy ơn gọi của người Kitô hữu, đặc biệt là giáo dân, giúp họ tham gia hữu hiệu hơn vào đời sống cũng như sứ mạng của Giáo hội qua việc đảm nhận các tác vụ khác nhau trong giáo xứ và giáo phận, hơn 10 năm đi vào hoạt động.

Để càng gắn bó với Giáo hội hơn

Để càng gắn bó với Giáo hội hơn Trưa Chúa nhật, cả nhà mình sum họp. Cháu Bin 12 tuổi khoe với ông bà ngoại, buổi học sáng nay thi Giáo Lý tại nhà thờ Nam Hòa cháu trả lời đủ ba câu hỏi. Câu thứ nhất: Giáo dân là gì ? câu thứ hai: Giám mục là gì ? Và câu thứ ba: Đức Tổng Giám mục của Giáo phận thành phố hiện nay tên là gì?