Món nợ của tình yêu mến

Món nợ của tình yêu mến Đức tân Tổng Giám mục Hà Nội Giuse Vũ Văn Thiên đã chia sẻ: "Là giám mục, tôi mắc nợ các linh mục, tu sĩ và anh chị em tín hữu. Món nợ lớn nhất là món nợ của tình yêu mến và quý trọng nơi mọi người".

Niềm vui của làng Sặt

Niềm vui của làng Sặt Ðức cha Giuse Vũ Văn Thiên là một người con gốc Kẻ Sặt, giáo phận Hải Phòng. Việc ngài được bổ nhiệm trong cương vị mới đem lại niềm vui và cũng gợi lên nhiều tâm tình nơi những người cùng quê với vị tân Tổng Giám mục tại họ đạo Kẻ Sặt miền Nam thuộc giáo phận Xuân Lộc.