Giám mục Nguyễn Văn Khảm
Truyền thông với tâm thế hy vọng

Truyền thông với tâm thế hy vọng

Tâm thế hy vọng giúp khám phá những điều tích cực hơn là chỉ nhìn vào điều tiêu cực, giúp mở cánh cửa đi về phía tương lai hơn là nhốt kín tha nhân trong ngục tù quá khứ.