Lễ tấn phong Giám mục Phó giáo phận Bà Rịa

Lễ tấn phong Giám mục Phó giáo phận Bà Rịa Lễ tấn phong Giám mục Phó giáo phận Bà Rịa Emmanuel Nguyễn Hồng Sơn đã diễn ra vào sáng 20.1.2016 tại nhà thờ Chánh tòa Bà Rịa

Đức cha Emmanuel Nguyễn Hồng Sơn trả lời phỏng vấn báo CGvDT

Đức cha Emmanuel Nguyễn Hồng Sơn trả lời phỏng vấn báo CGvDT Đó là khẩu hiệu Giám mục của Đức cha Emmanuel Nguyễn Hồng Sơn (ĐGM NHS), Giám mục Phó giáo phận Bà Rịa. Vị tân chức đã dành cho báo Công giáo và Dân tộc những trả lời xoay quanh hành trình ơn gọi và những thao thức của ngài.

Giáo phận Bà Rịa có Đức Giám mục Phó

Giáo phận Bà Rịa có Đức Giám mục Phó Ngày 27.11.2015, Phòng Báo Chí Tòa Thánh thông báo: Đức Thánh Cha Phanxicô đã bổ nhiệm cha Emmanuel Nguyễn Hồng Sơn làm Giám mục Phó với quyền kế vị tại giáo phận Bà Rịa.