Giám mục Vũ Duy Thống
Lễ giỗ 100 ngày  cố Giám mục  Giuse Vũ Duy Thống

Lễ giỗ 100 ngày cố Giám mục Giuse Vũ Duy Thống

Đức cha Tôma Nguyễn Văn Trâm, Giám quản tông tòa GP Phan Thiết đã chủ sự thánh lễ giỗ 100 ngày Đức cố Giám mục Giuse Vũ Duy Thống vào sáng ngày 8.6.2017 tại nhà thờ Chánh tòa Phan Thiết

HÌNH ẢNH LỄ GIỖ 100 NGÀY ĐỨC CỐ GIÁM MỤC GIUSE VŨ DUY THỐNG

HÌNH ẢNH LỄ GIỖ 100 NGÀY ĐỨC CỐ GIÁM MỤC GIUSE VŨ DUY THỐNG Thánh lễ đồng tế do Đức Giám mục Emmanuel Nguyễn Hồng Sơn, Giám mục Giáo phận Bà Rịa chủ tế, cử hành tại nhà thờ Vinh Sơn, quận 10, Giáo phận TPHCM.

TRỰC TIẾP LỄ GIỖ 100 NGÀY ĐỨC CỐ GIÁM MỤC GIUSE VŨ DUY THỐNG

TRỰC TIẾP LỄ GIỖ 100 NGÀY ĐỨC CỐ GIÁM MỤC GIUSE VŨ DUY THỐNG Thánh lễ đồng tế do Đức Giám mục Emmanuel Nguyễn Hồng Sơn, Giám mục Giáo phận Bà Rịa chủ tế