Tin mới

Giáo hội Ý chuẩn bị cho “giai đoạn 2” sau dịch Covid-19
Giáo hội Ý chuẩn bị cho “giai đoạn 2” sau dịch Covid-19
Tại Ý, nỗ lực chống dịch đã dần cho thấy hiệu quả và nước này bắt đầu lập ra các kế hoạch để dần khôi phục lại cuộc sống bình thường.
Giáo hội Ý trước làn sóng chống đối người di cư gia tăng
Giáo hội Ý trước làn sóng chống đối người di cư gia tăng
Số người di cư tị nạn từ Libya tìm đến Ý gia tăng nhanh chóng, vì mùa này biển lặng ít sóng lớn. Người dân vùng CasaPound cũng đã xuống đường biểu tình phản đối. Họ mang theo các biểu ngữ viết: “Ngưng di cư”.
Giáo hội Ý chuẩn bị cho “giai đoạn 2” sau dịch Covid-19
Giáo hội Ý chuẩn bị cho “giai đoạn 2” sau dịch Covid-19
Tại Ý, nỗ lực chống dịch đã dần cho thấy hiệu quả và nước này bắt đầu lập ra các kế hoạch để dần khôi phục lại cuộc sống bình...
Giáo hội Ý trước làn sóng chống đối người di cư gia tăng
Giáo hội Ý trước làn sóng chống đối người di cư gia tăng
Số người di cư tị nạn từ Libya tìm đến Ý gia tăng nhanh chóng, vì mùa này biển lặng ít sóng lớn. Người dân vùng CasaPound cũng đã xuống...