giáo xứ Chợ Cầu
Hơn 5 vạn ngày thăng trầm của một họ đạo vùng ven

Hơn 5 vạn ngày thăng trầm của một họ đạo vùng ven

“2019 là một năm tràn đầy hồng phúc với giáo xứ Chợ Cầu (TGP TPHCM) khi được Ðức Thánh Cha Phanxicô ân chuẩn cho mở Năm Thánh để tất cả giáo hữu đều được đón nhận ơn toàn xá đặc biệt, nhân dịp kỷ niệm 150 thành lập (1869 - 2019)”, cha G.B Nguyễn Văn Hiếu chánh xứ Chợ Cầu giới thiệu.