Giáo xứ Trung Lao
Ðôi điều thú vị khi đọc kỷ yếu Trung Lao

Ðôi điều thú vị khi đọc kỷ yếu Trung Lao

Sách Kỷ Yếu Trung Lao do nhà xuất bản Ðồng Nai in năm 2017 nhưng tôi mới được hiền huynh Vinh Sơn Vũ Ðình Ðường từ phương xa gởi tặng bản đặc biệt gần đây. Thật là hân hạnh cho tôi vì hai chúng tôi chỉ mới biết nhau không lâu, qua vài điện thư.