Tin mới

Công giáo-Dân tộc và tôi
Công giáo-Dân tộc và tôi
Mới đó mà đã mấy năm tôi làm cộng tác viên (CTV) của tuần báo Công giáo và Dân tộc (CGvDT), nhìn lại ngổn ngang cảm xúc. Nói theo ngôn ngữ nhà Phật thì đấy chính là cái duyên, còn theo bên Công giáo, thực sự là thánh ý Chúa.
Công giáo-Dân tộc và tôi
Công giáo-Dân tộc và tôi
Mới đó mà đã mấy năm tôi làm cộng tác viên (CTV) của tuần báo Công giáo và Dân tộc (CGvDT), nhìn lại ngổn ngang cảm xúc. Nói theo ngôn...