gò thùng
Xứ gò thùng

Xứ gò thùng

Nghề gò thùng bắt đầu xuất hiện ở xứ Kim Bích vào khoảng sau năm 1975. Lúc đó chỉ có một vài hộ làm. Dần dần, nó lan rộng ra và trở thành nguồn thu nhập chính của nhiều gia đình